Tenenlezen

Tenen kun je zien als antennes die zenden en ontvangen.

Tenen laten niet alleen zien hoe je jezelf presenteert, hoe je jou boodschap uitzendt, seint, stuurt en doorgeeft, maar ook hoe je ontvangt en hoe je reageert op prikkels die van buitenaf op je af komen.

                                                   foto massage magazine 3a

De drie kootjes van de tenen (behalve de grote teen, die heeft twee kootjes) representeren drie fasen van het zenden en ontvangen.

Bij het “verzenden” reflecteert het eerste kootje (het dichtst bij de voet) de start, het tweede kootje de ontwikkeling en het derde (laatste) de uiting.

Bij het “ontvangen” is het derde kootje met de nagel de top van de ontvangstantenne. De vorm van het tweede kootje reflecteert de verwerking en het eerste kootje laat zien hoe het aanbod uiteindelijk  wordt opgenomen.